top of page

Angelika Śliwińska

OSSA Nasze
Wrocław, 2021

uczelnia:

organizatorka:

opiekunka:

praca:

Politechnika Wrocławska

OSSA Nasze / Wrocław, 2021

od 2021

architektka w 77Architekci

bottom of page