top of page

Kultury. Narodowości. Wyznania.

Białystok

2002

data:

16.10 - 21.10

gościnie/-cie:

-

uczestniczki/-cy:

150

organizatorki/-rzy:

Julita Skowrońska
Marta Fiedorowska
Sławomir Kołakowski

tutorki/-rzy:

Ewa Kuryłowicz
Ryszard Jurkowski
Andrzej Duda
Marek Budzyński
Stanisław Niemczyk
Marcin Sadowski (JEMS)
Medusa Group
Dariusz Herman
Piotr Śmierzewski
Zbigniew Maćków

bottom of page