top of page

Miejsce-człowiek-czas-źródła architektury

Szczecin

2001

data:

17.10 - 21.10

gościnie/-cie:

-

uczestniczki/-cy:

100

organizatorki/-rzy:

Tomasz Maksymiuk
Jerzy Szparadowski
Borys Majewski

tutorki/-rzy:

Romuald Loegler
Henryk Zubel
Jacek Lenart
Stanisław Kondarewicz
Krzysztof Mycielski
Grzegorz Stiasny
Andrzej Bulanda
Marian Fikus
Andrzej Kirmiel
Teresa Jakimowicz
Tomasz Grzybowski
Elżbieta Raszeja

bottom of page