top of page

W poszukiwaniu przestrzeni publicznej

Łódź

2000

data:

-

gościnie/-cie:

-

uczestniczki/-cy:

100

organizatorki/-rzy:

Marta Siodłak
Paweł Bryszewski

tutorki/-rzy:

Jakub Wujek
Jacek Wesołowski
Marek Janiak
Wojciech Saloni
Ryszard Bronisławski
Wiesław Stępień

bottom of page